Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

Τι σημαίνει η υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Fitch για τις ελληνικές τράπεζες – Σε ποιο βαθμό θα τις επηρεάσει;

Η υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Fitch σε ΒΒ+ πρωτίστως θέτει την χώρα εκτός investment grade.
Aυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα αξιόγραφα και πάσης φύσεως εκδόσεις της χώρας δεν θα είναι διεθνώς αποδεκτά.

Σημειώνεται ότι το investment grade έχει χαθεί καθώς η Standard and Poor’s έχει υποβαθμίσει την χώρα σε ΒΒ+  και η  Moody’s  σε Ba1.
Όμως οι ελληνικές τράπεζες δεν προβληματίζονται από την απώλεια του investment grade. Γιατί;
Στις αρχές Μαρτίου του 2010 η ΕΚΤ αντιλαμβανόμενη τις εξελίξεις περί την Ελλάδα αποφάσισε να αποδέχεται ως εγγύηση ως collateral τα ελληνικά ομόλογα ανεξαρτήτου πιστοληπτικής διαβαθμίσεως.
Στο παρελθόν κάτω από ΒΒΒ- δεν γίνονταν αποδεκτά από την ΕΚΤ τα ομόλογα.
Με την αλλαγή των όρων αποδοχής εγγυήσεων τα ελληνικά ομόλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση κανονικά επιβαρυνόμενα με ένα μικρό σχετικά haircut.......

Άρα από τις υφιστάμενες εγγυήσεις των 137,7 δις ευρώ των ελληνικών τραπεζών που μπορεί να έχουν φθάσει και τα 145 δις ευρώ μετά την καταβολή  κοινών ομολογιακών δανείων που φέρουν την εγγύηση του δημοσίου ύψους  20 δις, τα  50 δις ευρώ ελληνικά ομόλογα δεν επηρεάζονται.
Επίσης δεν επηρεάζονται και οι τιτλοποιήσεις που φέρουν βαθμολογία ΑΑΑ ή ΑΑ+ ή Α+.
Οι τιτλοποιήσεις αφορούν άλλα 35 δις ευρώ.
Επίσης οι καλυμμένες ομολογίες δεν επηρεάζονται…
Οι τομείς των τραπεζών που θα επηρεαστούν είναι τα senior ομόλογα που έχουν εκδώσει οι τράπεζες και αγοραστεί μεταξύ τραπεζών και φθάνουν τα 3-4 δις ευρώ.
Επίσης θα επηρεαστούν και δάνεια που έχουν χορηγήσει οι τράπεζες στο δημόσιο και τα οποία θα εκπέσουν αλλά είναι αντιμετωπίσιμο αυτό το πρόβλημα.
Οι ελληνικές τράπεζες λοιπόν με τις πρόσφατες εγγυήσεις καταφέρνουν και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των collateral.
Συν τοις άλλοις το ελληνικό δημόσιο αποφάσισε να ενεργοποιήσει και τα άλλα 5 δις ευρώ εγγυήσεων από το αρχικό πρόγραμμα των 25 δις ευρώ χρησιμοποιήθηκαν 20 δις ευρώ και είχαν απομείνει τα 5 δις ευρώ.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση τις κατανομές στα 20 δις ευρώ  η Εθνική έλαβε  εγγύηση για κοινά ομολογιακά δάνεια 4,1 δις ευρώ η Eurobank 3,9 δις ευρώ, (αναφέρονται και τα 4,5 δις ευρώ) η Alpha 3,55 δις ευρώ, η Πειραιώς 3,58 δις ευρώ, η ΑΤΕ 1,55 δις ευρώ, στο ΤΤ 1 δις ευρώ ενώ σε όλες τις άλλες μικρότερες τράπεζες διατέθηκαν  εγγυήσεις 2,5 δις ευρώ.
Οι βασικοί λόγοι της έκδοσης των νέων κοινών ομολογιακών δανείων είναι
1)για να αντλήσουν ρευστότητα ,
2)για την δημιουργία αποθέματος εγγυήσεων και
3) το κυριότερο και σημαντικότερο για να αναπληρώσουν υπάρχουσες εγγυήσεις που κατέπεσαν λόγω των haircut κατά 5% έως 10% που επέβαλλε η ΕΚΤ και έθεσε εκτός 7 δις ευρώ εγγυήσεις τραπεζών.
Συνολικά τα collateral που κατέπεσαν στην ΕΚΤ των ελληνικών τραπεζών είναι 7 δις από τα haircut και 4 δις από την υποβάθμιση και περίπου 2-3 δις από άλλα assets δηλαδή  συνολικά 13 με 14 δις ευρώ.
Ολοκληρώνοντας τον κύκλο των υποβαθμίσεων η Fitch θα υποβαθμίσει και τις ελληνικές τράπεζες ίσως την Δευτέρα και βεβαίως το ενδιαφέρον εστιάζεται στα ομόλογα των τραπεζών πάσης φύσεως εκδόσεις και άλλα.
Σε γενικές γραμμές η υποβάθμιση από την Fitch της χώρας ήταν αρνητική εξέλιξη αλλά προφανώς πιο ήπια σε σχέση με μια επιθετική υποβάθμιση.

Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: