Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

ΔΕΝ θα τους αφήσουμε .... ! ! !

«Αυτή τη στιγμή το διακύβευμα είναι η κοινωνική συνοχή
που εσείς διαλύετε τη χώρα μας.
Και δεν θα σας αφήσουμε να το κάνετε.
Να το θυμάστε.
Δεν θα σας αφήσουμε να διαλύσετε την Ελλάδα!»