Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

ΘΑΥΜΑ! ΘΑΥΜΑ ! ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πρόκειται περί ανεξήγητου μεταφυσικού φαινομένου στη νεώτερη σοσιαλιστική ιστορία του τόπου μας. Εκτός αν πρόκειται περί οικονομικού... θαύματος.

Διαβάστε και αποφασίστε αν το κτήριο της ΓΓΕ-ΓΓΕ έχει μεγαλύτερες διαστάσεις τον μήνα Νοέμβριο , ενώ τον Δεκέμβριο συρρικνώνεται και πάει λέγοντας. Πως αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί η διαρκώς μεταβαλλομένη δαπάνη καθαρισμού για το ίδιο κτήριο; Έλα ντε, πως;;;;
==============
Σας διαβιβάζουμε το έντυπο Π1 σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 3871/2010, το Π.Δ. 113/2010 και την υπ’ αριθμ. 2/91118/0026/29/12/2010 εγκύκλιό σας και αιτούμεθα την αύξηση του ποσοστού διάθεσης του ΚΑΕ 0875, προκειμένου να πληρωθούν οι μεταφερόμενες δαπάνες του οικονομικού έτους 2010, που αφορούν:
α) στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του κτιρίου της ΓΓΕ-ΓΓΕ για τον μήνα Νοέμβριο του 2010 (ποσού 17.925,81€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
β) στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του κτιρίου της ΓΓΕ-ΓΓΕ για το χρονικό διάστημα από 1/12/2010 – 16/12/2010 (ποσού 10.110,60€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), καθώς και γ) στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του κτιρίου της ΓΓΕ-ΓΓΕ για το χρονικό διάστημα από 17/12/2010 –16/01/2011 (ποσού 12.349,75€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).....
Και έρχεται μιά άλλη απόφαση για να με αποτελειώσει : 28.037,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού των εξόδων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας .... Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας, του κτιρίου της ΓΓΕ-ΓΓΕ, που αφορούν στον μήνα Νοέμβριο του 2010 και για το χρονικό διάστημα από 01/12/2010 έως και 16/12/2010.
=======================
Αν αυτό δεν είναι θαύμα, τότε εγώ είμαι ο Πεταλωτής!!!
Τςςςς
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: