Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

Τουρκικός ἐπεκτατισμός καὶ νέα χάραξις συνόρων!

Ἡ τουρκική ἐφημερίδα Gunes, σὲ πρωτοσέλιδό της στὶς 21 Νοεμβρίου 2010, ἀπαντῶντας οὐσιαστικῶς στὶς βλέψεις τῶν Κούρδων γιὰ τὴν δημιουργία Κουρδικοῦ κράτους, «ἀπαντᾶ» μὲ ἕναν χάρτη πιὸ …αὐτοκρατορικόν.


Τὸ θέμα ἔχει ἢδη θιγεῖ ἀπό διάφορες ἱστοσελίδες κι ἔχουν ἀναλυθεῖ κάποια πιθανά αἴτια! Ὅπως ἐπίσης ἔχουν ἀναλυθεῖ ἀπὸ πολλούς καὶ οἱ πραγματικοὶ στόχοι τῶν γειτόνων.

Ὁ χάρτης ποὺ ἀνασύρει τό diaspora Grecque en France δὲν εἶναι τυχαῖος. Περιλαμβάνει ὅλο τὸ «σχέδιον δράσεως» τῶν Τούρκων κατά Ἑλλάδος, Κύπρου καὶ Κουρδιστᾶν. Παρουσιάζει οὐσιαστικῶς τὴν παράλληλον ἔκρηξιν ἑστιῶν τέτοιων ποὺ θὰ φέρουν τὴν Ἑλλάδα, τὴν Κύπρο καὶ τὸ Κουρδιστὰν σὲ ταὐτόχρονον ἀμυντική θέσι τέτοιαν, ποὺ ὁ τελικός νικητής νὰ εἶναι ἡ Τουρκία.......... 
Ἐξετάζοντας ὅμως τὰ πράγματα ἀπό ὅλες τὶς ὀπτικὲς, ἴσως νὰ καταλήξουμε σὲ πιὸ σύνθετα συμπεράσματα καὶ πολύ πιθανόν σὲ κινήσεις ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε γιὰ νὰ μειώσουμε τοὺς πιθανούς κληδονισμούς .......


Σίγουρα ἡ Τουρκία προσπαθεῖ νὰ παίξῃ ἕναν κεντρικό ῥόλο στὴν περιοχή μας, μὲ στόχο νὰ γίνῃ ῥυθμιστὴς ἀποφάσεων. Ἤδη ἡ περιοδεία τοῦ Ἐρντογᾶν σέ διάφορες ἰσλαμικὲς χῶρες τὴν περασμένη ἑβδομάδα, στόχευε στήν συνένωσι καὶ κοινή δράσι τῶν ἰσλαμικῶν χωρῶν, μέ μοναδικόν κριτήριον τόν θρησκευτικό παράγοντα! Οἱ περισσότεροι παρατηρητές ἔμαθαν μόνον τὰ ὅσα δημοσίως εἴπώθηκαν. Οὐδείς γνωρίζει, ἐπισήμως τοὐλάχιστον, τὰ ὅσα ἔχουν συμφωνηθεῖ πίσω ἀπό τὶς κλειστές πόρτες.

Ὅμως ἔχει ἤδη τοποθετήσει τὶς βάσεις γιὰ νὰ στηθῇ ἕνα σκηνικό τρόμου τέτοιο ποὺ νὰ ὁδηγήσῃ, τοὐλάχιστον ὅσον ἀφορᾷ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο, σὲ κατάστασι ἀμύνης, ὡς τε νὰ κερδίσῃ τὸν ἀπαραίτητο χρόνο καὶ νὰ τελειώνῃ μὲ τὸ ζήτημα τῶν Κούρδων.

Τὶ δηλώνει ἡ Τουρκία μέσῳ τοῦ χάρτου; Δηλώνει καὶ διεκδικεῖ κι ἐπιζητᾶ νὰ κερδίσῃ ὅσο τὸ δυνατόν περισσότερα σὲ χρῆμα καὶ σὲ εἶδος. Χρῆμα θὰ τῆς ἔδινε ἄφθονον τὸ Αἰγαῖον ἀλλὰ καὶ κάποια κουρδικά περιουσιακά στοιχεῖα. Εἶδος εἶναι τὰ ἐδάφη! Διαθέτει ὅμως καὶ πάρα πολλά προβλήματα ἐσωτερικὰ ποὺ τῆς δένουν τὰ χέρια, μὴ ἐπιτρέποντάς της νὰ δράσῃ γρήγορα καὶ ἀποφασιστικά.

Τὰ πραγματικά προβλήματα τῆς Τουρκίας αὐτήν τήν στιγμή προέρχονται ἀπό τὰ ἐσωτερικά της μέτωπα.

- Τὸ κουρδικό εἶναι ἔνα σοβαρότατο ζήτημα ποὺ καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσῃ! Ὁ πιθανός «διαμελισμός» γιὰ κάποιους παρατηρητές-μελετητές, δὲν εἶναι κάτι πολύ μακρινό καὶ ἀπίθανο. Ἀντιθέτως μάλλιστα! (Περισσότερες λεπτομέρειες στίς ἀναλύσεις Θεοδώρου Καρυώτου καὶ Νίκου Χειλαδάκη.)

- Τὸ θέμα τῶν πάρα πολλῶν ἐθνοτήτων της, ποὺ «κουκουλώθηκαν» κάτω ἀπό τὸν μανδύα τοῦ ἰσλαμισμοῦ ἐπίσης εἶναι ἕνα σοβαρότατο ζήτημα ποὺ ἔχει ξεκινήσει νὰ παρουσιάζῃ τὶς αἰχμές του. Γιὰ πόσο ἀκόμη θὰ ἀποκρύβεται ἡ πραγματική ταυτότης πολιτῶν; Καὶ ποιὰ εἶναι τὰ ποσοστὰ αὐτῶν στὸ σύνολον τοῦ πληθυσμοῦ; (Σὲ προσωπικὲς μου πληροφορίες καὶ μόνον βασιζομένη, ἐκτιμῶ, πώς ἕνα τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ ποὺ ἀγγίζει τὸ 45-50% ἀρχίζουν νὰ «ἀντιλαμβάνονται» τὴν διαφορετική καταγωγή τους (τὴν ὁποῖαν ὃμως πιθανότατα νὰ μὴν ἀπεποιήθησαν ποτὲ)! Πολύ πιθανόν νὰ εἶναι ἀρκετά μεγαλύτερο ἢ μικρότερο. Ὅμως πλέον εἶναι ἀναγνωρίσιμο καὶ ἀπό μή Τούρκους παρατηρητές!)

- Τέλος, ἕνα ἐξωτερικόν της πρόβλημα θὰ μποροῦσε νὰ μετατραπῇ σὲ ἐσωτερικόν. Τὸ Ἰσραὴλ σὲ αὐτήν τὴν φάσι τοὐλάχιστον, ἐπιθυμεῖ νὰ «συνάψῃ» ἐπιχειρηματικές σχέσεις μὲ τὴν Ἑλλάδα διότι ἡ Τουρκία παραμένει δύστροπος καὶ ἀπρόβλεπτος ἑταῖρος. Πόσο εὔκολο ἢ δύσκολο θὰ τοῦ ἦταν νὰ «ἀνακινήσῃ» κάποια θέματα ἐσωτερικῶν τριβῶν; Πιστεύω πώς αὐτὸ ἴσως καὶ νὰ εἶναι τὸ μεγαλύτερον ὅλων.

Ὅμως ἄς περάσω στὰ τοῦ πρωτοσελίδου καὶ στὸν χάρτη ποὺ παρουσιάζεται. Ἡ Τουρκία δεικνύει τὴν δική της ὀπτική γιὰ τὴν νέα ὀθωμανική αὐτοκρατορία. Τὶ περιλαμβάνει;

Περιλαμβάνει ὅλο τὸ ὑπάρχον Κουρδιστᾶν, ὅλη τὴν Κύπρο, τὴν δική μας Μακεδονία, ὅλη τὴν Θράκη καὶ μεγάλο τμῆμα τοῦ Αἰγαίου. Δὲν ἀγγίζει φυσικά τοὺς συμμάχους της ποὺ εἶναι ἡ Ἀλβανία καὶ τὰ Σκόπια. Οὖτε τὴν Βουλγαρία.

Παραλλήλως διαβάζουμε τίς τελευταῖες ἡμέρες διάφορα δημοσιεύματα γιὰ τὴν δημιουργία ἀλβανικοῦ «μετώπου ἀπελευθερώσεως ἐδαφῶν» ἀπό τὴν Ἑλλάδα (καὶ ὄχι μόνον) ὅπως καί προσαρτήσεως ἐδαφῶν καὶ πληθυσμῶν ἀπό τὴν κατακρεουργημένη πρώην Γιουγκοσλαβία!

Τέλος, μία «πορδή» κρᾶτος, ἕνα «μαγείρεμα» ἀπό ἐνοχλητικὲς ἀκίδες, ποὺ διεκδικεῖ ὄνομα, ἱστορία καὶ συνοριακὲς ἐπεκτάσεις ἀλλὰ οὐσιαστικῶς δὲν εἶναι τίποτα παραπάνω ἀπό μίαν καλοστημένη ὀπερέτα, ἐπίσης διεκδικεῖ χῶρο πρὸς τὴν θάλασσα καὶ τὸ λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης.

Γιατί ἡ Τουρκία δὲν συμπεριλαμβάνει καὶ τούς φιλικοὺς-ὑποστηρικτικούς ἂξονες στὴν νέα χαρτογράφησί της; Γιατί περιορίζεται μόνον σὲ ὅσα ἀφοροῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ Κουρδιστᾶν; Ἐὰν πράγματι ἑτοιμάζεται νὰ στήσῃ κάποιαν παράστασι τέτοιου εἴδους, δὲν θὰ ἐντάσσονται στὰ μακροπρόθεσμα σχέδιά καὶ τὰ συγκεκριμένα κρατίδια;

Διότι, ὅπως πολύ λογικὰ ἀντιλαμβάνονται ὅλοι, σκοπεύει νὰ «χρησιμοποιήσῃ» τὴν ταὐτόχρονον ἒκρηξι «αὐθορμήτων» γεγονότων πρὸς τὴν κατεύθυνσι δημιουργίας μίας νέας παγιωμένης εἰκόνας. Δίχως βέβαια νὰ μὴν ἀποβλέπῃ στὴν μετέπειτα προσάρτησι κι αὐτῶν τῶν ἒδαφῶν!

- Ὅσον ἀφορᾷ στὴν Ἑλλάδα, τὰ πράγματα ἐπισήμως κρίνονται ἔως τραγικά αὐτὴν τήν περίοδον! Ἐὰν λάβουμε ὑπ’ ὄψιν μας τὴν (κατ’ ἐμὲ τεχνητή) χρεωκοπία μας ἡ ὁποῖα ὁδηγεῖ (λογικά) αὐτομάτως στὴν ἀποσταθεροποίησι γραμμῶν ἀμύνης καὶ σταθερῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, τότε συμπεραίνω πώς ἀντί νὰ περάσουμε σὲ συγκρούσεις ἀμφιβόλου (γιὰ ἐμᾶς) ἀποτελέσματος, πολύ εἰρηνικὰ θὰ μᾶς «βόλευε» νὰ τακτοποιήσουμε τὰ ζητηματάκια αὐτὰ μὲ μερικές ὑπογραφές. Μυρίζετε ἁπόλυτος παράδοσις ἀπό πλευρᾶς κυβερνητικῆς γραμμῆς

- Ὅσον ἀφορᾷ στὸ Κουρδιστὰν ὅμως, τὰ πράγματα περιπλέκονται. Γνωρίζουμε ὅλοι πώς μετά τὴν «διάλυσι» τοῦ Ἰράκ, οἱ δυνατότητες ἀναπτύξεως μίας ἒως ἐκείνην τὴν στιγμήν, ἀνυπάρκτου χώρας, ὄχι μόνον κατέρριψαν κάθε ἀρνητική ὑπόθεσιν ποὺ τὴν ἀφοροῦσε ἀλλὰ ἀπέδειξαν πώς (λίγο μὲ τὸ θέλω τοῦ πληθυσμοῦ καὶ λίγο μὲ τὴν ἐξωτερική στήριξι) εἶναι κάτι πραγματοποιήσιμον καὶ ἐφικτό. Λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν μας καὶ τὸ ἑτοιμοπόλεμον τῶν Κούρδων (ΡΚΚ) ἀναφερόμαστε σὲ μίαν στρατιωτική μηχανή ἕτοιμη νὰ ἀντιμετωπίσῃ καὶ νὰ διεκδικήσῃ ἐδάφη καὶ ἀνεξαρτησία. Ἐὰν ὅμως ἡ τουρκική στρατιωτική μηχανή ἀπασχοληθῇ μὲ τοὺς Κούρδους, αὐτομάτως τὰ χέρια της «δένονται» καὶ ἀδυνατεῖ νὰ ἁπλώσῃ ὅλον «τὸν τραχανᾶ» της ταυτόχρονα.

- Τέλος, ἡ Κύπρος, ἐξακολουθεῖ καὶ παραμένει μία ὑγιής οἰκονομία, μὲ δυνατότητες συντηρήσεως στρατοῦ καὶ πολεμικοῦ ὑλικοῦ. Μία Κύπρος ὅμως ποὺ ἐὰν δεχόταν τὴν ἐπίθεσι ὅλης τῆς Τουρκίας, θὰ δυσκολευόταν σὲ διατήρησι γραμμῶν ἀμύνης ἐὰν δέν εἶχε ἰσχυρούς συμμάχους καὶ φυσικὰ ἐὰν δὲν εἶχε καὶ τὴν Ἑλλάδα στὸ πλευρό της.

Συνεπῶς, ἐὰν ἡ Τουρκία ἔκανε κάποιες ταὐτόχρονες κινήσεις πρὸς τὶς τρείς βλέψεις της, τὰ ἀποτελέσματα θὰ ἦταν καὶ ἀμφίβολα καὶ θὰ λειτουργοῦσαν ὡς μοχλός ἀσκήσεων πιέσεως εἰς βάρος της. Πῶς θὰ μποροῦσε νὰ τὸ παρακάμψη καὶ νὰ τὸ ἀντιστρέψῃ πρὸς ὄφελός της; Μὲ τρία παράλληλα χτυπήματα στὸν Ἑλλάδικό χῶρο, ποὺ θὰ ἔβγαζαν ἐκτὸς λειτουργίας τὸν ἕναν ἀντίπαλόν της, τὴν Ἑλλάδα (καὶ κατ’ ἐπέκτασιν καὶ τὸν δεύτερον, τὴν Κύπρο!)

1ον . Τὸ πρῶτον χτύπημα θὰ προερχόταν ἀπό τοὺς βορείους γείτονές μας, Ἀλβανία καὶ Σκόπια, μετὰ φυσικά ἀπό διαφόρους ἐντέχνως στημένους θύλακες θερμῶν ἐπεισοδίων. Εὔκολοι ἀντίπαλοι ὅμως γιὰ ἐμᾶς, ἀκόμη καὶ στὴν εἰκονική κατάστασι ποὺ μᾶς ἔχουν πείσει ὅτι βρισκόμαστε! Ἕνα τέτοιο χτύπημα (εἶτε διπλό εἶτε μονό) θὰ ἦταν «καταδικασμένον» σὲ ἀντιμετώπισι καὶ σὲ παύσιν του.

2ον . Οἱ Ἀλβανοί ἤδη ὁπλοφοροῦν ἐντός Ἑλλάδος ἐδῶ κι ἀρκετόν καιρό! Συχνά πυκνά ἀνακαλύπτονται ὅπλα, πυρομαχικά καὶ κάθε εἲδους «ἐργαλεῖα» ἱκανά νὰ δημιουργήσουν μικρά ἢ μεγάλα προβλήματα. Ὑπάρχουν πολλοί ποὺ ἰσχυρίζονται πώς τά δύο τρίτα (2/3) τῶν Ἀλβανῶν εἶναι ὁπλισμένα. Ἐὰν ἰσχύῃ, τότε τὰ πράγματα εἶναι ἰδιαιτέρως ἐπικίνδυνα, κυρίως γιὰ τὸν ἄμαχο πληθυσμό.

Πάντως, στὴν περίπτωσιν θερμῶν ἐπεισοδίων μὲ τὴν Ἀλβανία κυρίως, τότε θὰ εἴχαμε δύο μέτωπα πρὸς ἀντιμετώπισιν, ἀλλὰ θὰ ἐξακολουθοῦν οἱ πιθανότητες νὰ εἶναι ὑπέρ μας!

3ον . Οἱ ἰσλαμιστές λαθρομετανᾶστες! Ἡ μεγάλη πληγή! Κατὰ τὶς ἐπίσημες καταγραφὲς, τὸ 80-85% τῶν εἰσερχομένων εἶναι ἄνδρες, μέσης ἡλικίας ἀπό 20 ἔως 35, σὲ πολύ καλή φυσική κατάστασι καὶ μὲ ἐλάχιστες ἀπαιτήσεις γιὰ ἐπιβίωσι! Ἕνας ἕτοιμος στρατός, ἱκανός νὰ δημιουργήσῃ, ἀκόμη καὶ ἄοπλος, τὴν πλήρη κατάρρευσιν τοῦ κρατικοῦ μας μηχανισμοῦ καὶ φυσικά νὰ ὁδηγήσῃ στὴν ἁπόλυτο παράδοσιν ὅλων τῶν περιοχῶν ποὺ χαρτογραφεῖ ἡ Τουρκία ὡς δικές της!

Σὲ τὶ ἀριθμοὺς ἀνέρχονται ὅλοι αὐτοί; Οὐδείς δύναται νὰ ἀπαντήσῃ! (Ἕνα ἄρθρον τοῦ Σταύρου Λυγεροῦ ποὺ …ἐκτιμᾶ!!! ἐδῶ.) Ὅμως, ταὐτόχρονα χτυπήματα μποροῦν καὶ τὸ κρᾶτος νὰ καταλύσουν καὶ τὰ σύνορα νὰ ἀναδιαμορφώσουν.

Συνεπῶς, μία Τουρκία, μὲ ὅσα ἐσωτερικὰ προβλήματα κι ἐὰν διαθέτῃ, εἶναι πασιφανές πλέον, πώς δρομολογεῖ μίαν νέαν κατάστασιν στὴν χερσόνησον τοῦ Αἵμου, τέτοιαν ποὺ θὰ τῆς ἐπιτρέψῃ νὰ χειριστῇ τὰ ὅποια ἀποτελέσματα, ἀπό διαφορετικόν ἐπίπεδον ἰσχύος.

Τί κάνει ἡ Ἑλληνική κυβέρνησις; Διαπραγματεύεται! Τί διαπραγματεύεται; Οὐδείς γνωρίζει πλέον! Πάντως οἱ διαπραγματεύσεις πού γίνονται δὲν κρύβουν καὶ τὶς καλλίτερες πιθανότητες γιὰ τὴν ἐπιβίωσι τῆς Ἑλλάδος ἐντός τῶν ὑπαρχόντων συνόρων της! Θὰ μποροῦσε πολύ εὔκολα γιὰ ἀρχή νὰ ἀπομακρύνῃ κάθε λαθροεισαγώμενο. Ὅμως δὲν τὸ κάνει! Καὶ μὲ βάσι τὰ παραπάνω, γιὰ νὰ μὴν τὸ κάνῃ, μᾶς ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα πώς τὸ ἐπιδιώκει!

Τελικῶς κινδυνεύουμε στὴν πραγματικότητα ἤ μᾶς ἔχουν πείσει πὼς κινδυνεύουμε;

Ἐὰν, ἒστω καὶ τώρα, ληφθοῦν σοβαρά μέτρα, ὄχι! Δὲν κινδυνεύουμε! (Στό συμπέρασμά μου συμπεριλαμβάνονται κι ἄλλα δεδομένα ποὺ δὲν ἀναφέρονται σὲ αὐτό τὸ σημείωμα.) Μέτρα ποὺ φυσικὰ θὰ ἀφοροῦν τὴν τάξι, τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν προστασία τῶν συνόρων, μὲ ταὐτόχρονο ὅμως ἀπομάκρυνσι τῶν λαθρομεταναστῶν. Πιστεύω πώς ἀκόμη καὶ τώρα, μὲ αὐτούς τοὺς «ἡγέτες» ποὺ διαθέτουμε, μποροῦμε νὰ ἀποφύγουμε τὴν «παρουσίασι» προβλημάτων. Ἀρκεῖ φυσικὰ νὰ δράσουν κι ὄχι νὰ κρύβονται πίσω ἀπό τὸ μικρό τους δακτυλάκι!

Κρίνοντας ὅμως ἀπό τοὺς κυρίους καὶ τὶς κυρίες ποὺ «ἀποφασίζουν», λίγο ἀκόμη νὰ παραταθῇ ἡ παθητική μας στάσις, εἶναι ἐξακριβωμένον πώς οἱ κίνδυνοι θὰ εἶναι θανάσιμοι καὶ τὰ ἀποτελέσματα μὴ ἀναστρέψιμα!

Ἀντέχουμε νὰ τὸ ἀλλάξουμε; Ἤ δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει πλέον; Ἐὰν δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει, ἄς ξεκινήσουμε ἕνα ὑστερικό χειροκρότημα πρό κειμένου νὰ ἐπισπευσθοῦν οἱ διαδικασίες καὶ νὰ γράψουμε ὡς ἐπιμύθιον:

«…περασμένα μεγαλεῖα καὶ διηγῶντας τα νὰ κλαῖς…»

Φιλονόη.


πηγή


Δεν υπάρχουν σχόλια: