Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΑΣ, ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΑΣ. ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΜΕ....


ΘΕΜΑ: « Διαβίβαση δικαιολογητικών ευρώ € 8.610,00 »

Σας διαβιβάζουμε δικαιολογητικά συνολικού ποσού € 8.610,00 (ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ), που αφορούν στην ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ ΣΕ Η/Υ ΟΜΙΛΙΩΝ, ΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ–ΟΚΤΩΒΡΙΟ-ΝΟΕΜΒΡΙΟ και παρακαλούμε να φροντίσετε για την έκδοση του οικείου χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου:
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε. Παροχής Υπηρεσιών & Εφαρμογών Υψηλής Τεχνολογίας Εικόνας και Ήχου ΣΟΛΩΜΟΥ 46, ΑΘΗΝΑ T.K. 106 82
 Στην Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Φ.Μ.: 095738700)
Η πιο πάνω δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του ειδικού φορέα 47/110 για τον
Κ.Α.Ε. 5162, του οικονομικού έτους 2010.
H Προϊσταμένη της Δ/νσης..........

Αικατερίνη ΠολυχρονάκηΤςςςς
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: