Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

Λεηλασία ελληνικών νοικοκυριών, αντί απορρόφησης δωρεάν κοινοτικών πόρων!

Μόλις το 0,4% από τα διαθέσιμα 1,5 δισ. ευρώ έχει απορροφήσει η Ελλάδα μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), εξαιτίας της εγκληματικής αδιαφορίας της σημερινής ελληνικής κυβέρνησης, η οποία, ωστόσο, έδειξε στο ίδιο διάστημα περισσή προθυμία να ανταποκριθεί στις επιταγές της τρόϊκας και να απορροφήσει 20 δισ. ευρώ από τους Έλληνες εργαζόμενους, συνταξιούχους και φορολογουμένους με τα γνωστά μέτρα λιτότητας.

Ιδού το κατάντημα της χώρας μας και μάλιστα σε τομείς που ενισχύουν την ανάπτυξη και την τεχνολογία. Το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) στον τομέα Έρευνας και Καινοτομίας ανέρχεται στο 3,1% του συνολικού προϋπολογισμού και οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ανέρχονται μόλις στο 0,4%. Που να μείνει, βέβαια, χρόνος στην ελληνική κυβέρνηση να ασχοληθεί με την απορρόφηση κοινοτικών πόρων, όταν είναι απορροφημένη στην κατάρτιση νομοσχεδίων και την προώθηση μέτρων εξόντωσης της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών νοικοκυριών;.......
Από τα 1,548 δισ. ευρώ που προβλέπονται για έρευνα και καινοτομία, έχουν δεσμευθεί μόλις 48 εκατομμύρια ευρώ και έχουν απορροφηθεί λίγο περισσότερα από 6 εκατομμύρια ευρώ. Επιπρόσθετα, στις τέσσερις από τις οκτώ Θεματικές Προτεραιότητες Έρευνας και Καινοτομίας δεν έχει ενταχθεί ούτε ένα έργο.
Συνολικά το ποσοστό νομικών δεσμεύσεων για το ΕΣΠΑ ανέρχεται στο 25,56% του συνολικού προϋπολογισμού και οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ανέρχονται στο 10,55%.
Τα στοιχεία προέκυψαν με αφορμή ερώτηση που κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Γ. Παπανικολάου και Ι. Τσουκαλάς σχετικά με τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των ερευνητικών προγραμμάτων «Θαλής» και «Αρχιμήδης».
Οι κ. Παπανικολάου και Τσουκαλάς τόνισαν ότι αν και οι προκηρύξεις των συγκεκριμένων προγραμμάτων είχαν ανακοινωθεί ήδη από τον Ιούλιο του 2009 (με καταληκτική ημερομηνία τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου) και έχουν κατατεθεί περισσότερες από 1.500 προτάσεις χρηματοδότησης, η ελληνική κυβέρνηση καθυστέρησε το πρόγραμμα για δέκα περίπου μήνες, προβάλλοντας ασαφείς δικαιολογίες περί αξιοκρατικής αξιολόγησης. «Το αποτέλεσμα είναι το πρακτικό «πάγωμα» στη δημόσια χρηματοδότηση της ελληνικής έρευνας και η ομηρία χιλιάδων Ελλήνων ερευνητών» σημειώνουν χαρακτηριστικά.
Στην απάντησή του ο επίτροπος για θέματα Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης κ. Λ. Αντόρ σημειώνει ότι η ελληνική πλευρά επικαλέστηκε σε δύο περιπτώσεις εμπόδια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας -στις αρχές Σεπτεμβρίου 2010, όπου η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» επικαιροποίησε τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τα δύο προγράμματα με σκοπό να αντικαταστήσει τα αρχικά μέλη των επιτροπών αξιολόγησης με ελληνόφωνους καθηγητές και ερευνητές από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα εκτός Ελλάδας και στα μέσα Οκτωβρίου όπου προέκυψαν προβλήματα με την ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου οι υποψήφιοι κατέθεταν τις προτάσεις τους - με αποτέλεσμα τη μεγάλη χρονική καθυστέρηση υλοποίησης των προγραμμάτων.
Οι δύο ευρωβουλευτές τονίζουν πως «σε μια εποχή που η ελληνική οικονομία βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στην ύφεση και το ελληνικό ερευνητικό δυναμικό απαξιώνεται, η κυβέρνηση αρνείται να αξιοποιήσει το ισχυρό εργαλείο του ΕΣΠΑ που κληρονόμησε» και συμπληρώνουν:
«Προφανώς η κυβέρνηση περιμένει να κλείσει και η τελευταία ελληνική επιχείρηση για να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια καινοτομίας και να μεταναστεύσει και ο τελευταίος άξιος Έλληνας ερευνητής για να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια για την έρευνα. Το κόστος των οργανωτικών αδυναμιών και αστοχιών της κυβέρνησης είναι πλέον αβάσταχτο για τον τόπο».

Ο πίνακας της ντροπής

Πώς και πού έγινε η λεηλασία των νοικοκυριών το 2010 και το 2011

(σε εκατ. ευρώ)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Παρεμβάσεις                                                                2010                  2011
-------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Στα έσοδα

- Αύξηση συντελεστών ΦΠΑ………………………..       800            750
- Αύξηση ΕΦΚ καυσίμων…………………. …………    200             250
- Αύξηση ΕΦΚ καπνού………………………………      200             250
- Αύξηση ΕΦΚ αλκοόλ………………………………        50               50
- Φόροι πολυτελείας …………………………………       0               50
- Ρύθμιση ημιυπαίθριων χώρων…………………………    0              150
- Διεύρυνση ΦΠΑ………………………………………..   0              100
- Αύξηση ΦΠΑ από 11 σε 13%..........................................  0              800
- Μείωση ΦΠΑ (φάρμακα – ξενοδοχεία)………………..   0            - 250
- Εξίσωση ειδικού φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα        0             600
-Επίδομα θέρμανσης………………………………………. 0           - 200
- Ειδική εισφορά σε κερδοφόρες επιχειρήσεις…………..    0           1.100
- Μείωση φορολογικού συντελεστή επιχειρήσεων……..     0           -320
-  Απόδοση τεκμηρίων φορολόγησης……………………    0             700
- Φορολογία των αμοιβών σε είδος (αυτοκίνητα)……….     0             150
- Λογιστικός προσδιορισμός εισοδημάτων……………….   0               50
- Δικαιώματα τυχερών παιγνίων…………………………….. 0             200
- Άδειες τυχερών παιγνίων………………………………..  0               500
-  Φορολόγηση αυθαιρέτων κτισμάτων ………………….   0               300
- Αύξηση αντικειμενικών αξιών………………………….    0              270
- Πράσινα τέλη …………………………………………..    0               150
- Μέτρα ενάντια στη φοροδιαφυγή……………………….   0            1.500
- Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας……………………….   0               690

2. Στις δαπάνες

Περικοπή επιδομάτων και 13ου και 14ου μισθού  1.100             500
Περικοπές σε 13η και 14η σύνταξη…………        1.500             500
Μείωση υψηλών συντάξεων…………………         0                 150
Εισφορά αλληλεγγύης στις υψηλές συντάξεις         350                0
Αναστολή χορήγησης επιδόματος αλληλεγγύης     400                 0
Μείωση καταναλωτικών δαπανών του Δημοσίου  700                 0
Μείωση του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ……….     300               500
Εξοικονόμηση πόρων από τον «Καλλικράτη»         0                  500
Μείωση ενδιάμεσης κατανάλωσης…………..         0                  300
Εξοικονόμηση από Ενιαία Αρχή Πληρωμών…       0                  100
Μη χορήγηση αύξησης στις συντάξεις………..       0                  100
-    Μείωση δαπανών υγείας…………………………   0                  2.100
-    Εξοικονόμηση  από παρεμβάσεις στις ΔΕΚΟ……  0                    800
-   Οικογενειακά επιδόματα με βάση εισόδημα ………0                   150
-   Μείωση μεταβιβάσεων και λειτουργικών δαπανών    0                   200
-  Μείωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο δημόσιο 0                   100
-  Μείωση αμυντικών δαπανών………………………… 0                 500
Σύνολο αποδόσεων μέτρων                                         5.800       14.330
 
 
infognomonpolitics.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: