Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011

Πειραιώς Σεραφείμ: “Τόσο πολύ αμβλύνθηκε η εθνική μας μνήμη;”

Επίθεση στην υπουργό Παιδείας εξαπολύει ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ σχετικά με την προτεραιότητα που φέρεται να δίνει στις προσλήψεις ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης, ενώ δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη για την Ορθόδοξη Εκκλησία!

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ:
Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2/8243/0020/1.3.2011 (σχετ. 2/10033/31.1.2011, 2/8955/25.1.2011) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών και της Γεν. Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, που υπογράφεται από τον Υφυπουργό κ. Φίλιππο Σαχινίδη με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού» φέρει στο φως τα υπ’ αριθμ. Φ.908/3936/Η & Φ.908/3836ο/Η έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου μαθήσεως και Θρησκευμάτων με τα οποία υπεβλήθη ο...
προγραμματισμός των προσλήψεων προσωπικού του Υπουργείου, για το οικονομικό έτος 2011. 
Στον προγραμματισμό αυτόν προβλέπεται η πρόσληψις 44.045 νέων υπαλλήλων αρμοδιότητος του Υπουργείου Παιδείας μεταξύ των οποίων και η πρόσλη-ψις 250 ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για την διδασκαλία του Κορανίου.....
Σε αυτόν τον προγραμματισμό που περιβάλλει με τόση «αβρότητα» τις Μουφτείες της Θράκης δεν ευρέθη ούτε μία θέσις για την τροφό και κιβωτό του Γένους Ορθόδοξο Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος παρά τις κίβδηλες και ψευδείς δεσμεύσεις και υποσχέσεις του Πρωθυπουργού της Κυβερνήσεως και του μέχρι προ τινος αρμοδίου επί των Εσωτερικών Υπουργού σε αντιπροσωπεία της Ιεράς Συνόδου.

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα οι Μουφτείες των Μουσουλμάνων συμπολιτών μας της Θράκης είναι στην κρίση και την αντίληψη των κυβερνώντων μείζονος σημασίας θεσμοί από την διασώσασα την εθνική μας ιδιοπροσωπεία και με ποταμούς αίματος ποτίσασα το δένδρο της εθνικής μας παλιγγενεσίας Αγιωτάτη μας Εκκλησία;

Οι Μουφτείες της Θράκης, και οι «ιεροδιδάσκαλοι» του Κορανίου μας χάρισαν την εθνική μας ελευθερία, ώστε να μην αποτελούμε σήμερα το υπόλοιπον της Ευρωπαϊκής Τουρκίας;

Τόσον πολύ αμβλύθηκε η εθνική μας μνήμη και σε τέτοιο βαθμό εθνικής υποθερμίας έχουμε φτάσει, ώστε να λησμονούμε ότι όποιος στα τέσσερα μαύρα ατέλειωτα εκατόχρονα της σκλαβιάς εξισλαμίζετο ταυτόχρονα και εκτουρκίζετο;

Η μήπως το χάπι της δήθεν πολυπολιτισμικότητας που «πλασάρουν» οι διεθνείς έμποροι της αλλοτρίωσης στο club των οποίων τακτική θαμών είναι η κ. Υπουργός επί της Παιδείας, που με την απάλειψη του προσδιορισμού «εθνική» σηματοδότησε και την νέα τάξη πραγμάτων, έχει και ιδιότητες «νηδύμου ύπνου» πέραν των άλλων δολίων επιπλοκών;

Τα δημοκρατικά ανακλαστικά της κ. Υπουργού Παιδείας και της Κυβερνήσεως εξαντλούνται μόνο στην ενίσχυση της διδασκαλίας του Κορανίου και επιχειρούν να θέσουν στο περιθώριο της ιστορίας και της ζωής την Εκκλησία του Γένους και τις ουσιώδεις ποιμαντικές ανάγκες της συντριπτικής πλειονοψηφίας του Ελληνικού λαού που όσο και αν «αλυχτούν» οι γλοιώδεις ινστρούκτορες του δαιμονικου περιπαίγματος και οι διατάκτες τους στα Μ.Μ.Ε. ο οντολογικός και ιδεολογικός χωρισμός Εκκλησίας και Έθνους δεν θα επισυμβεί ποτέ διότι στον πνευματικό γενετικό κώδικα των Ελλήνων ενυπάρχει διϊστορικά η ακατάλυτη κοινωνία Ρωμηοσύνης και Ευαγγελίου. 

Είναι βέβαια για τους σχεδιασμούς της νέας εποχής που αγωνίζεται να σαπροποιήσει το ανθρώπινο πρόσωπο και να χωματοποιήσει την ψυχή του και να το μεταβάλλει σε άθυρμα των σχεδιασμών της με τον ατομοκεντρισμό και την καταναλωτική μανία, δύσχρηστος ο αληθής χριστιανός διότι είναι αδύνατος η καταδολίευσις της ελευθερίας του κατά τον μεγαλειώδη λόγο του Ευαγγελίου: «Μη φοβείσθε από των αποκτεινόντων το σώμα την δε ψυχήν υμών μη δυναμένων αποκτενείν» (Ματθ. 10:28).

Καταλείοντες με οδύνη, υπενθυμίζομε ότι σήμερα τιμάται η μνήμη ενός από τις χιλιάδες των παλικαριών και κοριτσιών του Γένους και της αμωμήτου ημών πίστεως του 18χρονου  αγίου  Νεομάρτυρος Μιχαήλ Πακνανά του Κηπουρού, που στις 30 Ιουνίου του 1770, στην Αθήνα, δυό βήματα από την πλατεία Συντάγματος (παρά τις στήλες του Ολυμπίου Διος), υπερασπίζοντας την αδούλωτη ψυχή του και την αδιαπραγμάτευτη κοινωνία του με το Χριστό με μόνο όπλο του την ακατάλυτη πίστη του στον Αναστάντα Κύριο της ζωής, απεκεφαλίσθη από τους ομοπίστους των νεοδιορισθησομένων «ιεροδιδασκάλων» του Κορανίου των οποίων την δαιμονική θρησκεία, που αναγνωρίζει μεν την υπερφυσική είσοδο στην ανθρώπινη ιστορία του ενσαρκωθέντος αληθούς Μεσσίου και αιωνίου Λόγου-Υιού του Θεού Πατρός αλλά απομειώνει το θεανδρικό Του πρόσωπο και το άφθιτο ευαγγελικό Του μήνυμα κηρύττουσα μεταφυσικές «γενετησίους ικανοποιήσεις», μεσούσης της διασαλπιζομένης οικονομικής κρίσεως, «αβαντάρει» η κ. Διαμαντοπούλου. 

Και το κρίσιμο ερώτημα που τελικά τίθεται είναι: Η κ. Διαμαντοπούλου ευθύνεται γι’ αυτό ή εκείνοι που με την ψήφο τους της έδωσαν αυτή την δυνατότητα;
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια: