Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011

Τελειώνει ο χρόνος της Ελλάδας

Μέτρα λαμβάνονται, το ζωνάρι σφίγγει για τους πολίτες, όμως αποτέλεσμα δεν φαίνεται να υπάρχει. Τα νέα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος δείχνουν πως πάλι είμαστε εκτός στόχου. Αδυνατεί να μαζέψει χρήματα το κράτος

Μπορεί το ένα πακέτο λιτότητας να διαδέχεται το άλλο, ωστόσο είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι θυσίες του ελληνικού λαού δεν πιάνουν τόπο.
Εκτός οποιουδήποτε στόχου βρίσκονται οι δαπάνες και τα έσοδα του κρατικού Προϋπολογισμού στο πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα ταμειακά στοιχεία που έχει στη διάθεση της η Τράπεζα της Ελλάδος.

Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2011 το ταμειακό έλλειμμα της Κεντρικής Κυβέρνησης αυξήθηκε στα 13,1 δισ. ευρώ από 11,4 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι....
Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την μείωση των εσόδων του τακτικού Προϋπολογισμού κατά 5% στα 22 δισ. ευρώ καθώς και την αύξηση κατά 10% των δαπανών στα 33,4 δισ. ευρώ.
Σημαντική αύξηση κατά περίπου 23% εμφανίζει ακόμη η δαπάνη για τόκους η οποία ξεπέρασε τα 7 δισ. ευρώ από 5,7 δισ. ευρώ που ήταν πέρυσι.
Εν τω μεταξύ το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 12,781 δισ ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του έτους, έναντι στόχου 10,374 δισ ευρώ και ελλείμματος 9,997 δισ ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010.
Η υπέρβαση αυτή του ελλείμματος του προϋπολογισμού προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού που δόθηκαν στη δημοσιότητα και οφείλεται κυρίως στη σημαντική υστέρηση των εσόδων η οποία υπερβαίνει τα 3 δισ ευρώ.
Μεγάλη υστέρηση στα έσοδα
Τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το α’ εξάμηνο (Τακτικός και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) υστερούν έναντι του στόχου κατά 3,051 δισ. ευρώ ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 644 εκατ. €.
Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 21,814 δισ ευρώ και εμφανίζουν μείωση έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010 κατά 8,3%.
Η εκδοχή του υπουργείου Οικονομικών
Η υστέρηση των εσόδων οφείλεται, όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών, κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, ύφεση.
Επίσης αναφέρει ως αιτίες:
*Τη μη επανάληψη των εισπράξεων τελών κυκλοφορίας κατά 393 εκατ. ευρώ τον μήνα Ιανουάριο, αφού φέτος δεν δόθηκε η ίδια παράταση στην εξόφληση των τελών
*Τις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου
*Τη μείωση των εισοδημάτων, στη μετάθεση για τον Ιούλιο της καταβολής από τα πιστωτικά ιδρύματα του ποσοστού 10% επί της αξίας των προνομιούχων μετοχών που κατέχει το Δημόσιο και στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.
Σε ότι αφορά τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι αυξημένα κατά 79,6% ή κατά 306 εκατ ευρώ.
Ελπίζουν στα... νέα μέτρα
Tο υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι η υστέρηση των εσόδων αναμένεται να αντιμετωπισθεί κατά το β’ εξάμηνο, με την απόδοση των φορολογικών μέτρων που περιέχονται στον εφαρμοστικό νόμο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2011 - 2015.
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 8,8%. H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη διάθεση ποσού ύψους 429 εκατ. ευρώ για παλαιές οφειλές νοσοκομείων και στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 1,277 δισ ευρώ.
Οι πρωτογενείς δαπάνες είναι αυξημένες κατά 4,5% ή κατά 1,110 δισ ευρώ λόγω κυρίως των αυξημένων επιχορηγήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία (κυρίως στον ΟΓΑ και στο ΙΚΑ) λόγω μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές, στον ΟΑΕΔ για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας και στα Νοσοκομεία για την πληρωμή των προμηθευτών τους.
Οι δαπάνες του ΠΔΕ, τέλος, παρουσιάζουν μείωση κατά 42,3% ή 1,563 δισ ευρώ.

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: