Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

Mείωση του μερίσματος του Μ.Τ.Σ σε ποσοστό 25% !!!

Σκηνικό Αποστράτων Αξιωματικών πολλαπλών ταχυτήτων διαμορφώνεται πλέον και στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μετά τη χθεσινή(16-12-2010)  

Απόφαση του Δ.Σ του Μ.Τ.Σ για μείωση του μερίσματος κατά 25%!!! 

Έτσι λοιπόν εντείνεται ακόμη περισσότερο το παράδοξο φαινόμενο της διαφορετικής μερισματικής αντιμετώπισης μεταξύ των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων(Στρατός-Ναυτικό-Αεροπορία), εις βάρος πάντα των αποστράτων του Στρατού. Για τη χώρα μας αποτελεί άλλη μια παγκόσμια πρωτοτυπία η καραμπινάτη διαφοροποίηση των Αξιωματικών που την υπηρέτησαν σε πατρικίους και πληβείους!!! Η τακτική του διαίρει και βασίλευε εισβάλλει για τα καλά πλέον και στο χώρο των ΕνόπλωνΔυνάμεων..."Συγχαρητήρια"  στους υπεύθυνους και υπαίτιους που οδήγησαν το Ταμείο στο βάραθρο και δυστυχώς συνεχίζουν να παραμένουν ατιμώρητοι !!!.......

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση της ΕΑΑΣ για το ΜΤΣ καθώς και την τοποθέτηση του προέδρου της ΕΑΑΣ.

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  ΓΙΑ  ΤΟ  Μ.Τ.Σ.

Επειδή όσο πλησιάζει  ο χρόνος καταβολής του μερίσματος  του πρώτου τριμήνου 2011 λέγονται, γράφονται και διαδίδονται πολλά,
η ΕΑΑΣ ανακοινώνει προς τα μέλη της ότι:
«Σήμερα (16 Δεκ. 2010) στη συνεδρίαση του ΔΣ/ΜΤΣ συζητήθηκε πρόταση του ΜΤΣ για «αναστολή του Μερίσματος για το 2011» η οποία απορρίφθηκε.
Στη συνέχεια ακολούθησε πρόταση για «μείωση του μερίσματος σε ποσοστό 25%» η οποία μετά από έντονη διαλογική συζήτηση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ δεν συμφώνησε και η τοποθέτησή του όπως διατυπώθηκε στη συνεδρίαση και κατατέθηκε για τα πρακτικά, ήταν η παρακάτω:
Αθήνα, 16 Δεκ. 2010

Τοποθέτηση του Προέδρου της ΕΑΑΣ
κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ/ΜΤΣ της 16ης Δεκ. 2010
για το υπ’ αριθ. 3 θέμα: «Καθορισμός μερίσματος έτους 2011»
Πιστεύω ότι υπάρχει λύση χωρίς να καταφύγουμε στην προτεινόμενη αναστολή χορήγησης του μερίσματος για το 2011 αλλά αυτό όμως απαιτεί πολιτική βούληση και τόλμη.
Με την προτεινόμενη αναστολή επιβάλλεται και πάλι να πληρώσουν το «μάρμαρο» οι σημερινοί μερισματούχοι χωρίς να το έχουν «σπάσει».
Αυτοί και οι ευρισκόμενοι στην ενέργεια δικαιούχοι ήταν και είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους έναντι του ανταποδοτικού ταμείου τους, παρά τις αλλεπάλληλες και επιζήμιες παρεμβάσεις οικονομικής φύσεως του Υ.ΕΘ.Α., για τις οποίες δεν συνέναισαν και δεν ευθύνονται.
Θεωρώ ότι η ευθύνη ανήκει διαχρονικά και εξ ολοκλήρου στην Πολιτική Ηγεσία του Υ.ΕΘ.Α. διότι το Μ.Τ.Σ. τελεί  υπό την εποπτεία του Υ.ΕΘ.Α. που όχι μόνο διορίζει τη Διοίκηση του Ταμείου αλλά ασκεί (νόμιμα) και την πολιτική διαχείρισή του, ως αντίδοτο της «εγγύησης του κράτους» για την εξασφάλιση των μετοχο-μερισματούχων, εξ ου και η ευθύνη του για τα πεπραγμένα του ταμείου που οδήγησαν στη σημερινή κατάντια του.
Το αναλογιστικό έλλειμμα που άρχισε πολλά χρόνια πριν και με αυξητική τάση, οφείλεται κυρίως στην πολιτική του κράτους με αποφάσεις και νόμους του σε βάρος του Μ.Τ.Σ. χωρίς να προβλεφθεί και η αντίστοιχη αύξηση των πόρων του Ταμείου. Να μη ξεχνάμε ότι χάσαμε μία ολόκληρη Τράπεζα χωρίς να το καταλάβουμε (οι μετοχομερισματούχοι τουλάχιστον).
Έτσι, ενώ το κράτος εγγυάται την καταβολή του μερίσματος με την έννοια ότι οι μέτοχοι εγγράφονται υποχρεωτικά, πληρώνουν εισφορά γι’ αυτό – χωρίς να έχουν το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής – και προσδοκούν λόγω της εγγύησης αυτής να πάρουν μέρισμα όταν αποστρατευθούν, το ίδιο το κράτος, αν υλοποιηθεί η πρόταση που συζητάμε σήμερα,  αυτοαναιρείται αφού αυτός που θα αποστρατευθεί σήμερα π.χ. δεν θα πάρει μέρισμα για ένα χρόνο ή και περισσότερο. Φανταστείτε τον αρνητικό αντίκτυπο στο ηθικό των ε.ε. στελεχών!
Ακόμη, ενώ σε πρόσφατο ΔΣ απορρίφθηκε σχετική πρόταση για μείωση  του μερίσματος για το 2011, έρχεται σήμερα πρόταση για αναστολή χορήγησης για το 2011 χωρίς να έχουν αλλάξει τα δεδομένα του προβλήματος.
Ο πυρήνας του προβλήματος – όπως προαναφέρθηκε – είναι η παραγωγή αναλογιστικού ελλείμματος και η προτεινόμενη λύση δεν στοχεύει στην καρδιά του προβλήματος, είναι εμβαλωματική – όπως όλες οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις – και διαιωνίζει  τις ανισότητες.
Αναλογισθείτε κύριοι ότι με τυχόν υλοποίηση μιας τέτοιας πρότασης, οι μερισματούχοι του ΜΤΣ όχι μόνο θα χάσουν το μέρισμά τους αλλά θα συνεχίσουν να πληρώνουν και από πάνω μία ισόποση με το μέρισμά τους «εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. «Ενώ δηλ. το σπίτι μας καίγεται η πολιτεία μας ζητά να προστρέξουμε στη διάσωση άλλων».  Δοξάστε μας!
Δεν συμφωνώ λοιπόν με την πρόταση της αναστολής του μερίσματος για το 2011 και προτείνω τη ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος που θα επιτευχθεί με εκδήλωση ενεργειών για:
1ον. Ρύθμιση του χρέους από την πολιτεία, όπως έγινε στο παρελθόν για «άλλους και για πολλαπλάσια ελλείμματα – χρέη».
2ον. Συνδυασμό της παραπάνω ρύθμισης με την καταβαλλόμενη από τους μερισματούχους «Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων (ΕΑΣ)», σε κάποιο ποσοστό και για κάποιο χρονικό διάστημα.
3ον. Ρύθμιση επίσης, ώστε οι πάσης φύσεως κοινωνικοί πόροι που διοχετεύονται στα Μετοχικά Ταμεία να διανέμονται σ’ αυτά ανάλογα με τον αριθμό μερισματούχων κάθε ταμείου, και
4ον. Ενοποίηση των τριών ταμείων καθ’ οιονδήποτε τρόπο και ένταξή τους στο σύστημα επικουρικής ασφάλισης.
Η επιλογή από το Υ.ΕΘ.Α. της συνέχισης των μέχρι τώρα διακρίσεων μεταξύ των μερισματούχων των Κλάδων των Ε.Δ. για οποιονδήποτε λόγο, αποτελεί «προσβολή» του στρατού ξηράς, των ορφανικών οικογενειών, των αναπήρων, της ΕΛ.ΑΣ. κ.λπ., συγκριτικά με το Πολ. Ναυτικό, το Λιμενικό και την Πολ. Αεροπορία.
Και μόνη η σκέψη ότι αυτοί θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το μέρισμά τους – αυξημένο μάλιστα – ενώ θα ανασταλεί η χορήγησή του από το Μ.Τ.Σ., πέραν της κατάφορης αδικίας εκθέτει ανεπανόρθωτα την πολιτική ηγεσία του Υ.ΕΘ.Α.
Ελπίζω, η μέχρι τώρα αρνητική παράδοση της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΕΘ.Α. να αναδιπλώνεται μπροστά στα δύσκολα, αυτή τη φορά να «σπάσει» και «ο Γόρδιος Δεσμός» του Μ.Τ.Σ. να λυθεί επιτέλους – και μάλιστα λόγω ευνοϊκής συμπτώσεως – από ένα συντοπίτη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως είναι ο σημερινός Υπουργός Εθνικής Αμύνης.
Γεώργιος  Κοράκης
Αντγος ε.α.- Μέλος ΔΣ/ΜΤΣ και Πρόεδρος ΔΣ/ΕΑΑΣ
Επισημαίνεται επίσης ότι και για την πρόταση που ακολούθησε περί μειώσεως του μερίσματος κατά 25%, ο Πρόεδρος δεν συμφώνησε και πάλι και παρέπεμψε στην παραπάνω τοποθέτησή του.
__________________________________________________________________________________________
Επίσης, στο ίδιο ΔΣ/ΜΤΣ (της 16ης Δεκ.) επανήλθε και συζητήθηκε πρόταση του ΜΤΣ για λήψη μέτρων εξυγίανσης και βιωσιμότητας του ΜΤΣ.
Ειδικότερα το ΜΤΣ πρότεινε:
-         Αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς των Μετόχων κατά μία Μονάδα  (από 4% σε 5%)
-         Καθιέρωση εργοδοτικής εισφοράς 4%
-         Κατάργηση βοηθήματος θανάτου
-         Χορήγηση ποσοστού μερίσματος 70% στις ορφανικές οικογένειες.
Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία.
Η θέση του προέδρου της ΕΑΑΣ όπως κατατέθηκε για τα πρακτικά ήταν η παρακάτω:
Αθήνα, 16 Δεκ. 2010
Τοποθέτηση του προέδρου της ΕΑΑΣ
κατά την συνεδρίαση του ΔΣ/ΜΤΣ της 16 Δεκ. 2010 για το υπ’αριθ. 15 Θέμα
(Προτάσεις για λήψη μέτρων για εξυγίανση βιωσιμότητας του ΜΤΣ)
Τα θέματα που προτείνονται έχουν συζητηθεί στη συνεδρίαση του ΔΣ/ΜΤΣ της 23ης Σεπ.2010 και δεν ενεκρίθησαν από την πλειοψηφία  των μελών του ΔΣ.
Εφόσον για τα θέματα αυτά έχει ληφθεί απόφαση και από ότι διάβασα στην ανάπτυξη του θέματος που μας φέρατε για συζήτηση σήμερα δεν προκύπτουν νέα στοιχεία δεν μπορεί να συζητηθεί εκ νέου το ίδιο θέμα (δηλ. οι προτάσεις εξυγίανσης).
Εάν επιμείνετε να συζητηθούν η θέση μου είναι:
- Για την αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς των μετόχων κατά μία μονάδα.
Δεν συμφωνώ με την πρόταση. Θεωρώ ότι δεν είναι ηθικό να ζητήσω από τον εν ενεργεία συνάδελφο να πληρώσει αυτός για να πάρω εγώ μέρισμα.
Τα στελέχη έχουν υποστεί μεγάλη επιβάρυνση στις αποδοχές τους, και από ότι γνωρίζω υπάρχει θυμός που μπορεί να εξελιχθεί σε αγανάκτηση με ότι αυτό συνεπάγεται στο ηθικό τους.
- Καθιέρωση εργοδοτικής εισφοράς 4%.
Δεν συμφωνώ και προτείνω την καθιέρωση εργοδοτικής εισφοράς όπως προβλέπεται από το Ν 2084/92. (3% ο εργαζόμενος και 3% το Δημόσιο- εργοδότης ).
-           Κατάργηση βοηθήματος θανάτου.
Δεν συμφωνώ.  Οι δημόσιοι υπάλληλοι σήμερα λαμβάνουν επίδομα θανάτου και για τις γυναίκες τους. Εμείς που λαμβάνουμε έξοδα κηδείας 600 € περίπου, ενώ γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα έξοδα μιας κηδείας ανέρχονται σε κάποιες χιλιάδες «ευρώ» προτείνουμε να το καταργήσουμε. Την πρόταση της κατάργησης  τη  θεωρώ ως κοινωνικά ανάλγητη και την καταψηφίζω.
-           Χορήγηση ποσοστού μερίσματος 70% στις ορφανικές οικογένειες.
Δεν συμφωνώ με την πρόταση.  Είναι κοινωνικά ανάλγητη.
Το επίδομα θανάτου και η χορήγηση ολοκλήρου του μερίσματος στους δικαιούχους ήταν από τις αρχικές προβλέψεις του Νομοθέτου (από της συστάσεως του ΜΤΣ πριν από ενάμιση αιώνα περίπου) και κανείς δεν τόλμησε να προτείνει αυτά που προτείνονται σήμερα μολονότι το ταμείο βρέθηκε τα τελευταία τουλάχιστον 50 χρόνια και άλλες φορές σε δύσκολη κατάσταση από πλευράς ρευστότητας.
Αντί αυτών των προτάσεων θεωρώ ότι είναι αναγκαίο και επιβεβλημένο να εκδηλωθούν άμεσα ενέργειες προς την κατεύθυνση των μέτρων που παρουσίασα όταν συζητήσαμε το υπ αριθ. 3ο θέμα (Ρύθμιση χρέους – Ρύθμιση κοινωνικών πόρων – Ενοποίηση των Ταμείων και ένταξη στο σύστημα επικουρικής ασφάλισης).
Γεώργιος Κοράκης
Αντγος ε.α.-Μέλος ΔΣ/ΜΤΣ-Πρόεδρος ΕΑΑΣ
________________________________________________________________________________________
Η ΕΑΑΣ για οποιαδήποτε νεώτερη εξέλιξη του θέματος θα ενημερώσει υπεύθυνα τα μέλη της.
Αθήνα, 16 Δεκ. 2010
Εκ της ΕΑΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: