Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

ΟΦΕΙΛΕΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΘΥΜΙΣΕΙ ΑΜΕΣΑ... ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΑΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ...

Γράφει ο υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Πλαστήρα, Ν. Κολυβάς στην αιτιολογική έκθεση για τη Συντακτική Πράξη 6/1945...

"Οι κυβερνήσεις της Ξένης Κατοχής δεν ήσαν ελληνικαί κυβερνήσεις, αλλά κυβερνήσεις των κατακτητών. Δεν ήσκουν εξουσία ιδίω ονόματι. 
Οι εκδιδόμενοι νόμοι παρά των Κυβερνήσεων της Ξένης Κατοχής δεν είναι νόμοι Ελληνικής Κυβερνήσεως, αλλά νόμοι της Κατοχής, όργανον της οποίας ήσαν οι εκάστοτε δήθεν Ελληνικαί Κυβερνήσεις. Ότι παρέμεινεν εις τας Κυβερνήσεις αυτάς ήτο η καθημερινή ρουσφετολογία και η προδοσία κατά της Πατρίδος..."

και παρακάτω πιο συντριπτικά:...


"Οι διατελέσαντες Πρωθυπουργοί των τριών Κυβερνήσεων της Κατοχής διηυκόλυναν τα μέγιστα τον κατακτητήν εις τον όλεθρον δια την Ελλάδα έργο του. Δια τον λόγον τούτον, μόνο το γεγονός της αποδοχής της εντολής εκ μέρους του κατακτητού προς σχηματισμόν κυβερνήσεως αποτελεί αδίκημα"...


Ολόκληρη η Συντακτική Πράξη    ΕΔΩ...
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: