Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Ὀρθόδοξος Ἀρχιεπίσκοπος θὰ ὁρκίσει ἑτερόδοξο ὡς Πρωθυπουργό;

Εἶναι δυνατὸν νὰ ὁρκίσει ἕνα Προτεστάντη, ὁ ὀρθόδοξος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος;

 
Τί προβλέπει τὸ Σύνταγμα γιὰ τὴν περίπτωση; Ὁ νέος Πρωθυπουργὸς κ. Λουκᾶς Παπαδῆμος ἐκτὸς ἀπὸ στέλεχος τοῦ τραπεζοπιστωτικοῦ συστήματος καὶ μέλος τῆς πιὸ "σκληρῆς" ὀργάνωσης "Trilateral Commission" ποὺ ἐλέγχει τὸ "ἵδρυμα Ροκφέλερ" εἶναι, ὅπως γράφτηκε, καὶ «ὀπαδὸς τῆς προτεσταντικῆς αἵρεσης τῶν "Εὐαγγελικῶν"».

Γιὰ τὶς πολιτικὲς καὶ ἐθνικὲς συνέπειες τῆς ἐπιλογῆς τοῦ ἔγραψαν καὶ θὰ γράψουν ἄλλοι. Ἀπὸ τὴ μεριά μου θὰ ἤθελα νὰ ρωτήσω: Εἶναι δυνατὸν νὰ ὁρκίσει ἕνα Προτεστάντη, ὁ ὀρθόδοξος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος; Τί προβλέπει τὸ Σύνταγμα γιὰ τὴν περίπτωση;Θὰ καταπατήσει ἄραγε τὴ συνείδησή του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος γιὰ νὰ ἀρέσει στοὺς ἡγέτες τῆς Νέας Τάξης; Οὔτε τώρα θὰ ὑψώσει τὸ ἀνάστημά του; Ποιὰ εἶναι ἡ θέση, ὅσων ἔντιμων Ἐπισκόπων καὶ πνευματικῶν ἡγετῶν ἔχουν ἀπομείνει ἀλλὰ καὶ τῶν ἁπλῶν πιστῶν;
Λεόντιος Διονυσίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: