Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010

Το 19% των Ελλήνων, δηλαδή σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι, ζουν σε συνθήκες φτώχειας...

Το 19% των Ελλήνων, δηλαδή σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι, ζουν σε συνθήκες φτώχειας, καθώς το ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 7.170 ευρώ.

Πρόκειται για κομμάτι του πληθυσμού το οποίο πλήττεται δυσανάλογα και από την αύξηση των έμμεσων φόρων, δεδομένου ότι δίνουν το ένα τρίτο του προϋπολογισμού τους (203, 6 ευρώ κάθε μήνα) για είδη διατροφής, όταν οι υπόλοιποι Έλληνες δίνουν το 15,51%. Αυτό προκύπτει από την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών που ανακοίνωσε η στατιστική αρχή και στην οποία καταγράφονται μεγάλες ανισότητες μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών Ελλήνων. ....
Συγκεκριμένα, το μερίδιο της διάμεσης ισοδύναμης καταναλωτικής δαπάνης (αγορές) του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού είναι 5,53 φορές μεγαλύτερο από το μερίδιο της διάμεσης ισοδύναμης καταναλωτικής δαπάνης του φτωχότερου 20% του πληθυσμού.
Η μέση μηνιαία κατανάλωση των φτωχών νοικοκυριών εκτιμάται στο 27,3% των δαπανών των μη φτωχών νοικοκυριών.
Επιπλέον, λόγω της σύνθεσης των φτωχών νοικοκυριών (ηλικιωμένοι, ανασφάλιστοι κλπ.) οι δαπάνες για υγεία ανέρχονται στο 8,3% του οικογενειακού τους προϋπολογισμού τους, ενώ των μη φτωχών σε 6,6%.

Οι δαπάνες στέγασης, στις οποίες περιλαμβάνεται και το πετρέλαιο θέρμανσης, ανέρχονται στο 18% του προϋπολογισμού των φτωχών νοικοκυριών, έναντι 11,4% για τα υπόλοιπα.

Ο αριθμός των φτωχών περιορίζεται στο 16% του πληθυσμού, εάν ληφθούν υπόψη όλες οι καταναλωτικές δαπάνες, ανεξάρτητα από τον τρόπο κτήσεως. Δηλαδή, συμπεριληφθούν το τεκμαρτό ενοίκιο από ιδιοκατοίκηση, τα ιδιοπαραγόμενα αγαθά, τα αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν από τον εργοδότη τους, άλλα νοικοκυριά, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και το κράτος.

pontikopagida

Δεν υπάρχουν σχόλια: